Private Label

Производството на продукти под чужда марка е тенденция която става все по – популярна през последните години. Този тип производство е предпочитано както от големи компании така и от по-малки компании със собствени търговски марки. По този начин те са свободни да фокусират дейността си само областта в която са специализирани. Тръст разполага с значителен опит и ресурс за този тип производство. Екипа ни може да реализира по най-добрия начин вашите продукти от идеята през дизайна производството и логистичното обслужване.